พระธรรมทูตไทยอินเดีย-เนปาล เจ๋ง!! จับมือ “กรมการแพทย์”สร้างสถานพยาบาลรองรับ “ผู้แสวงบุญ”จากประเทศไทย

วันที่ ๒ ต.ค. ๖๕  เพจสำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล รายงานว่า พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ร่วมกับวัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินารา วัดไทยลุมพินี และ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่เดินทางมาในนามของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เล็งเห็นถึงประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะเกิดขึ้นกับคณะผู้เดินทางมาแสวงบุญในสังเวชนียสถาน จึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลไว้ในจุดสำคัญทุกแห่ง คือ

๑. โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา อยู่ในสถานที่ตรัสรู้

๒. กุสินาราคลีนิค วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อยู่ในสถานที่ปรินิพพาน

๓. สถานพยาบาล วัดไทยลุมพินี อยู่ในสถานที่ประสูติ

๔. สถานพยาบาล วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย ๙๖๐) อยู่ในเขตชายแดนอินเดีย-เนปาล

จากนั้นจึงประสานกับทางฝ่ายบ้านเมืองของประเทศไทย เพื่อให้ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เดินทางมาประจำในสถานพยาบาลแดนพุทธภูมิ ที่พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้จัดขึ้น

ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา จนเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดไปทั่วโลก การส่งทีมแพทย์ไทย มาสู่อินเดีย-เนปาลจึงหยุดชะงักลง

แต่มาบัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จึงได้เชิญคณะทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ ในนามของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้กลับมาสู่แดนพุทธภูมิอีกครั้ง

โดยมีผู้นำคณะ คือ นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เดินทางมาสำรวจสถานพยาบาล และตรวจเช็คยารักษาโรค ของแต่ละโรงพยาบาล สถานพยาบาลในแดนพุทธภูมิ และเตรียมที่จะส่งทีมแพทย์มาสู่แดนพุทธภูมิอีกครั้ง ในช่วงฤดูกาลแสวงบุญที่กำลังจะมาถึงนี้

Leave a Reply