ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สำรวจและรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง พร้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชน ภายใน 5 ต.ค. 66

วันที่ 30 ก.ย. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศขณะนี้ ส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายการสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2566 และการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อกิจการอื่น ๆ ของพี่น้องประชาชน

 

“ตนได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งอำเภอรายงานสถานการณ์พื้นที่เกิดอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ทั้งข้อมูลและภาพถ่ายในพื้นที่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการเผชิญเหตุ ข้อมูลขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือในระหว่างเกิดเหตุ และข้อมูลขั้นตอนการเข้าฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ผ่านระบบ MOI WARROOM รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยแล้งจากพื้นที่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จากข้อมูลผังภูมิสังคม และจากข้อมูลพื้นที่ประกาศภัยแล้งซ้ำซากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำและเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ/เสนอแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการเตรียมการเผชิญเหตุ ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือในระหว่างเกิดเหตุ และข้อมูลขั้นตอนการเข้าฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจและรายงานข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลในการบริหารจัดการและสามารถให้การแก้ไขปัญหาทันต่อสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง ซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะภูมิอากาศ ก่อให้เกิดการคาดการณ์ภัยแล้งขึ้นในประเทศไทย

Leave a Reply