ความอหังการของ “ตี๋ใหญ่ จอมขมังเวทย์”

 

น่าเห็นใจ 2 พส. พระมหาสมปองและพระมหาไพรวัลย์ ที่ถูก “ตี๋ใหญ่ จอมขมังเวทย์” และครือข่ายบริวาร จองเวรจองกรรมไม่เลิก เล่น 2 รูปนี่ไม่ได้ก็หันไปเล่น “ลูกพี่แทน”

หากเปรียญสิบเป็น 2 พส. จะไม่สึก แต่จะสู้ เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า ตี๋ใหญ่ จอมขมังเวทย์ มีแผลเพียบไปหมด

พระสงฆ์อยู่ได้ด้วย “ความศรัทธา”  ลองเปิดสัก 2-3 แผล

โดยเฉพาะแผลในอดีตที่ก่อไว้ที่ “วัดโพธิ์ท่าเตียน” และ “คุณสมบัติ” เรื่อง วุฒิการศึกษา

เสียดาย!! สังคมสงฆ์เราตกต่ำสุดขีดในยุคที่เราคิดว่าเป็น “ยุคศรีวิไล”

แต่กลับกลายเป็นยุค “ทมิฬ” มืดบอด พระสงฆ์ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

“ตี๋ใหญ่ จอมขมังเวทย์”  เป็นคนไม่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมสงฆ์ และพระธรรมวินัย ถูก “จิตโมหะครอบงำ”  ทำให้สถาบันสงฆ์ป่นปี้ไปหมด

ยิ่งสื่อผู้จัดการเปิดตัวละคร 4 พ. ฆราวาสปกครองสงฆ์ ยิ่งตอกย้ำว่า “ฆราวาสปกครองสงฆ์” มีอยู่จริง

เป็นสิ่งบ่งบอกว่าคณะสงฆ์ยุคนี้มิได้ถูกปกครองด้วย “พระธรรมวินัย” แล้ว

ต่อจากนี้ไปคอยดู..จะเหลือเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่ เป็น “พระของรัฐ” เท่านั้น

พระของประชาชน..จะลดน้อยถอยลง เพราะรัฐจะต้อนพระเก่งให้อยู่ ในกรอบในคอก” ให้หมด มิใช่ให้อยู่ตามพระวินัยอย่างเดียวเท่านั่น

ส่วนพระรุ่นใหม่ที่เก่ง มีคุณภาพ ที่พอเป็นกำลังให้พระศาสนาได้อย่าง 2 พส.จะลดน้อยถอยลง สังคมพระสงฆ์จะเหลือแต่. “พระที่ด้อยคุณภาพ”

วิถีพระสงฆ์ในอดีตจะหวนกลับคืนมา คือ บิณฑบาตทำวัตรเช้าเสร็จ จะเล่นหมากรุก หมากฮอต จะเลี้ยงวัวชน ไก่ชน จะปลูกผัก ทำสวน

 “เปรียญสิบ” เคยอยู่ในยุคเห็นเจ้าอาวาสแต่ละวัด “บรรเลงดนตรีไทย” ร่วมกันก็มี

เข้าทางปฎิรูปพระพุทธศาสนาเลย คือ “ควบคุม” ได้หมดทุกอย่าง เพราะสงฆ์จะเหมือนกับ “หุ่นยนต์” คนจะบวชน้อยลง “วัดจะร้าง” เพิ่มมากขึ้น

ส่วนพระสายป่าภาคอีสานแน่นอน “แตกร้าวฉาน” หนักแล้ว ลาออกเกือบยกจังหวัด เหลือแต่ประกาศว่า จะ “ไม่ขึ้นกับการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง” ท่านั้น

ทราบว่า ขั้นตอนสุดท้าย อาจประกาศ ไม่ขึ้นกับการปกครองส่วนกลาง” แยกวัดใครวัดมัน ศิษย์ใครศิษย์มัน คณะใครคณะนั้น

ขออยู่กับชาวบ้าน..ไม่ต้องพึ่ง เงินเดือนหรือเงินสนับสนุนจากรัฐ

เพื่อ ปลดแอก ตนเอง จากการครอบงำของ “การปกครองฆราวาส”

อยู่กับ “พระธรรมวินัย” จริง ๆ

ยิ่งเห็นคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษายิ่งหดหู่ใจ สังเวชใจ พุทธศาสนาไทยตกต่ำสุดขีด

เสียดาย!! การเจริญเติบโตพระพุทธศาสนาในไทย ความก้าวหน้าการศึกษาของคณะสงฆ์ สังคมโลกยกย่อง แต่มาย่อยยับ “ถูกด้อยค่า” ในยุคนี้

ตอนนี้กำลังใจ พระภิกษุสงฆ์  หมดเกลี้ยง..

เปรียญสิบ..วัยแค่ 40 กลาง ๆ   จะรอดูความล่มสลายของผู้ก่อให้เกิด “สังฆเภท”

และผู้ทำลายสถาบันสงฆ์ และโดยเฉพาะกรรมที่ก่อไว้ของ.. ตี๋ใหญ่ จอมขมังเวทย์!!

 

Leave a Reply