‘อ.คฑา ชินบัญชร’จบแล้ว! ป.เอกพระพุทธศาสนา ‘มจร’

วันที่ 19 พ.ค.2562 อ.คฑา ชินบัญชร หรือนายเขมชาติ ปริญญานุสรณ์ นักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทย สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยจะเข้ารับการประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 พ.ค.2562 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Cr.เพจ Post Hotnews

Leave a Reply