สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ช่วยน้ำท่วมอีสาน30,000ดอลลาร์

วันที่ 21 ก.ย.2562 พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Drhandy Inthisan” ความว่า สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน $30,000.00 (สามหมื่นดอลลาร์) คณะกรรมการอำนวยการได้อนุมัติเงินบริจาคผ่านสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว กราบขอบคุณวัดต่างๆในสหรัฐอเมริกาที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องชาวอีสานที่ประสบภัยธรรมชาติ (สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รายงาน)

Leave a Reply