รอง จจ.อุบล ฯทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.สต.ปากน้ำ ด้าน “พระสิ้นคิด” ร่วมสมทบด้วย  ๑ แสนบาท

วันที่ ๑๖  มิ.ย. ๖๗  พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ทอดผ้าป่าระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลปากน้ำ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน  ๗๔๗,๕๔๙ บาท โดยในพิธีทอดผ้าป่าเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี เช่น ส.ส. วรสิทธิ์  กัลตินันท์  ส.ส. อุบลราชธานี นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายแพทย์อุทัย นิปัจการสุนทร นายแพทย์สาธารณสุข อำเภอเมืองอุบลราชธานี, นางสาวกชกร ทองเรือง กำนันตำบลกุดลาด, นายสุวรรณ บุญจูง นายก ฯ อบต.กุดลาด, ส.จ.อนันท์ วนันโท สจ.อุบลราชธานี และ นายนพดล ศุภโกศล ผอ.รพสต.ปากน้ำ  นอกจากนั้น ยังปรากฏว่า หลวงตาสินทรัพย์ จรณธมฺโม (หลวงตาสิ้นคิด) เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคณะศิษยานุศิษย์เสนาสนะวัตรเจ้าสัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย

สำหรับโรงพยาบาลชุมชนตำบลปากน้ำแห่งนี้ เจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้นเมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว เจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์เป็นผู้จัดหาสถานที่ และได้ขอแรงชาวบ้านจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลให้กับชุมชน  ท่านเป็นพระเถระผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปในยุคนั้น ที่ยกย่องให้ได้รับรางวัลการพัฒนาชุมชนตนเองดีเด่น

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต มีพื้นที่รับผิดชอบมากถึง ๘ หมู่บ้าน ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประชาชนที่โรงพยาบาลต้องดูแลมากกว่า ๕,๖๕๐ คน อีกทั้งยังพบว่า มีผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีการสร้างอาคารโรงพยาบาลขึ้นใหม่ แต่อาคารสถานที่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน อีกทั้งเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังขาดแคลนอีกด้วย พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ จัดทอดผ้าป่าขึ้น   สำหรับปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

 

Leave a Reply