“สมศักดิ์”เป็นสักขีพยานเซ็น MOU “ม.สงฆ์ มจร – 24 หน่วยงาน” ร่วมพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

“สมศักดิ์”เป็นสักขีพยานเซ็น MOU “ม.สงฆ์ มจร – 24 หน่วยงาน” เครือข่ายสันติภาพ ร่วมพัฒนานักไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในสังคมไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานลงนามความร่วมมือในการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ของหน่วนงานจำนวน 25 แห่ง ในจำนวนนี้มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รวมอยู่ด้วย โดยได้มอบหมายให้พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC)

Leave a Reply