ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม ยื่นหนังสือ “มหาดไทย”ระบุ “สร้างมัสยิด” ไม่ต้องประชาวิจารณ์

วันที่ 17 พ.ย. 64  เมื่อวานนี้ นายสายัณห์ สุขจันทร์ ประธานศูนย์พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนมุสลิม เข้ายื่นหนังสือ ถึง คณะกรรมมาธิการความมั่นคงเเห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ดำเนินการเเก้ไขปัญหาขบวนการสุดโต่งที่สร้างความเเตกเเยก ระหว่างประชาชนไทยพุทธไทยมุสลิม เเละเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณี กลุ่มสุดโต่ง บิดเบือนข้อกฎหมายปลุกระดมต่อต้านการสร้างมัสยิดโดยอ้างว่าต้องทำประชาพิจารณ์

ศูนย์พิทักษ์ธรรมจึงยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงาน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับทราบข้อกฎหมายในการสร้างมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ เเล้วเพื่อจะได้ไม่หลงไปตามกระเเสบิดเบือนข้อกฎหมายของกลุ่มขบวนการสุดโต่งในการอ้างให้มัสยิดต้องทำประชาพิจารณ์เพราะการสร้างมัสยิดไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้ต้องทำประชาพิจารณ์เเต่อย่างใด

ทั้งนี้ศูนย์พิทักษ์ธรรมมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเดินหน้าเเก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อให้การเเก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จต่อไป โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมในด้านทุนทรัพย์เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้

 

ภาพ -ข่าว : เฟชบุ๊ค สายัณห์ สุขจันทร์

Leave a Reply