“ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง” จังหวัดศรีสะเกษ ผุดกิจกรรม “ใส่บาตร นุ่งผ้าไทย ทำความดีกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” ทุกวันอังคาร   

วันที่ 17 พ.ย. 64  วานนี้  ณ  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”  ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นถิ่นรวมทั้งการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริปริยัติการ  รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในการนี้  นายวัฒนา พุฒิชาติ ได้เป็นประธานมอบใบประกาศ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

สำหรับกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการดนตรีแล้ว  ทั้งยังเป็นการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งจากการบิณฑบาตของพระสงฆ์ โดยได้แบ่งมอบให้จังหวัดนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วย

ภายในงานมีบรรดาข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชน มาร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสำรวย เกษกุล, นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต, นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ,นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ,ว่าที่ร้อยตรีธีรรักษ์ วนศิริกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ท) วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

สำหรับกิจกรรมนี้จะมีทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและเศรษกิจฐานราก ภายใจกิจกรรมชื่อ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

 

Leave a Reply