มส.หนุนโครงการสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัลมีศีล 5 เป็นฐาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เฟซบุ๊ก ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี ได้โพสต์มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2566 ที่รับทราบโครงการสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทปัญญาศรีทวารวดี สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ความว่า

ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดอบรมในลักษณะเดียวกันนี้

Leave a Reply