สมเด็จพระมหาธีราจารย์กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำวัดกลันทารามบุรีรัมย์

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเยี่ยมวัดกลันทาราม โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร พร้อมพระเถรานุเถระ อุบาสก อุบาสิกา ถวายการต้อนรับ การนี้กราบสักการะพระพุทธรูปองค์ดำ (องค์จำลอง) ปลูกต้นอชปาลนิโครธ และเยี่ยมชมการก่อสร้างพระธาตุบุรีรัมย์พระพุทธองค์ดำมหาเจดีย์ ณ วัดกลันทาราม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply