‘ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี’ลาบวชที่วัดไทยพุทธคยา

วันที่ 8 ก.พ.2562 พระชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ผมจะขออนุญาตลาอุปสมบท โดยจะปลงผมและบรรพชาอุปสมบท ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่ออุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลาย หากมีกรรมใดที่ผมเคยล่วงเกินทุกท่าน ไม่ว่าด้วยกายกรรม วจีกรรมหรือมโนกรรม จะด้วยเจตนา หรือไม่เจตนา ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ผมขอกราบขอขมากรรมและขออโหสิกรรม พร้อมทั้งขอให้ทุกท่านได้กรุณาอนุโมทนาในการอุปสมบทของผมในครั้งนี้ ขอกุศลผลบุญทั้งหลาย หากจะเกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย

ทั้งนี้พระชวรงค์พระชวรงค์ได้ฉายาว่า อจฺจาทรโพธิ  แปลว่า ผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งมีความเอื้อเฟื้อยิ่ง ในการอุปสมบทครั้งนี้มีพระดำฤทธิ์ วิริยะกุล  บรรณาธิการข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ ร่วมอุปสมบทด้วย โดยได้ฉายาว่า ฐิตวิริยโพธิ   แปลว่า ผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งมีปัญญาตั้งมั่น

 

Leave a Reply