กรมการพัฒนาชุมชน  ประกอบพิธีเททองหล่อ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” พร้อมเปิดให้ประชาชนจองเหรียญไว้บูชา

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.19 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัฒน์ น้อยผาง , นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและประชาชนร่วมทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (โต พรหมรังษี) เริ่มพิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระพุทธพัฒนปชานาถ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ” อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ โดยในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นการกระทำพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธพัฒนปชานาถ ครบรอบ 60 ปี ได้นำแผ่นทอง แผ่นเงิน และแผ่นนาคที่ทำการจารจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยกว่า 200 รูปร่วมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจารให้ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 5 รูปเมตตาอธิษฐานจิตนั่งปรก ประกอบด้วย พระเทพประสิทธิคุณ รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร  พระพิมลภาวนาพิธานวิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระบวรรังสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม ปทุมธานี พระครูสิริธรรมวิภูษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

โดยการสร้างพระพุทธพัฒนปชานาถ ในครั้งนี้ทำการสร้าง จำนวน 3 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 2 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์  3) ขนาดสูง 16 นิ้ว  และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจสามารถสั่งจองบูชาพระพุทธพัฒนปชานาถ ได้ทุกขนาด และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง โดยสามารถติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. 02-6566026 นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง ID Line : 0899203893 /นางสาวปณิชา ริมทอง โทร. 02-1416046 ,081-2657410 ID Line : monrimthong /นางบุญศิริ เทพภูธร โทร.02-1416036 ,095-3546324 ID Line: tainieboonsiri และ นางสาวอำพา ดวงเนตร โทร.02-1416033 ,094-4931270 ID Line : ampa_pa

 

 

Leave a Reply