“โจน จันได” ร่วม “MCU TED Talk” พุทธจะอยู่รอดอย่างไรยุค New Normal

วันที่ 11 ก.ย.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เช่น ธุรกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กำลังถูกคุกคามจากตัวแปรต่างๆ และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก (Disruption) คำถามที่หลายคนถามและอยากรู้ พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดได้อย่างไร? ในยุคปกติใหม่ หรือ New Normal

ในงานสถาปนาครบรอบ 133 ปี มหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จึงได้จัดรายการ MCU TED Talk ขึ้น โดยกราบนิมนต์ และเรียนเชิญวิทยากรทั่วโลกมาร่วมพูดคุยเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว

วิทยากรประกอบด้วยพระเขมธัมโม พระสงฆ์สายหลวงพ่อชา ประเทศอังกฤษ พระเทนซิน ดอร์จิ พระสายวัชรยาน ประเทศภูฏาน ภิกษุณีโด ลี อันธิ สายมหายาน ประเทศเวียดนาม ดร. เค ชยสุริยา เอกอัคราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย นายริคาร์โด ประธานมูลนิธิพระพุทธศาสนา ประเทศสเปน อาจารย์โจน จันได กลุ่มธรรมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ นายณัฐพงศ์ นามสิริกุล นักธุรกิจสีขาวและนักจิตอาสารุ่นใหม่

ขอเชิญร่วมค้นหาคำตอบที่ Facebook Live : IBSC MCU หรือร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 กันยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply