สื่อแห่ตีข่าว “นักวิชาการ ชำแหละ มหาแพรรี่ สะท้อนผลผลิตการศึกษาสงฆ์ไม่ตรงปก”

วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ดร.มงคล นาฏกระสูตร นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า มหาแพรี่ : สะท้อนศึกษาสงฆ์ไม่ตรงปก

“บวชมาตั้ง 18 พรรษา ได้เป็นเปรียญ 9 ประโยคและนาคหลวง ” ประโยคคำพูดพวกนี้กำลังดังพอๆกับอดีตพระมหาไพรวัลย์ ที่กำลังโด่งดังด้วยการยอมรับเพศสภาพตนเองอย่างเปิดเผยว่า เป็น”แพรี่”สาวประเภทสองที่มาจากพระจบการศึกษาสูงสุดจากสงฆ์ ท่ามกลางความสงสัยของผลผลิตการศึกษาสงฆ์ว่าตรงปกตามที่มุ่งหมายไว้หรือไม่

#การศึกษาสงฆ์เขาเรียนอะไร…?

การบวชพระในประเทศไทยนานๆ ต้องเรียนหนังสือพระ 2 แบบคือ

1. #นักธรรม เป็นการเรียนสาระวิชาหลักคือพุทธประวัติ ธรรมะ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระ มี 3 ระดับคือ นักธรรมตรี-โท-เอก

2. #ศึกษาภาษาบาลี : เป็นการศึกษาภาษามคธ อันเป็นภาษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นแค่หลักภาษาและความจำ มี 9 ลำดับ เรียกว่า”เปรียญ” หรือ”ปธ.” ถ้าสอบได้ตั้งแต่เปรียญ 3 ขึ้นไปจะเรียกว่า”มหา” ปธ.9 ถือว่าสูงสุด

#นักธรรมและบาลี ::#หลักสูตรที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ทั้งนักธรรมและภาษาบาลีที่พระเณรเรียน ไม่มีเป้าหลายของหลักสูตรที่ชัดเจนว่าจะผลิตพระเณรออกมาในลักษณะใด จบแล้วจะให้ทำงานอะไรอย่างไร บุคลิกภาพของพระเณรตามพุทธประสงค์ควรเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรียนบาลี ตำราส่วนใหญ่เป็นอรรถกถาและฎีกาหรือบางคัมภีร์ ไม่ได้เรียนพระบาลีจากพระไตรปิฎกโดยตรง การประเมินที่เก่ามาก เรียนยากและใช้เวลาเรียนมากคนจบน้อย ออกกลางคันมากกว่าครึ่ง ไม่ปรับหลักสูตรมากว่าร้อยปี จำนวนผู้เรียนลดลงมาก

ทั้งการเรียนการสอนจัดกันเองตามอัธยาศัย คณะสงฆ์แค่จัดสอบให้ปีละ 1 ครั้ง ไม่มีภาคปฏิบัติ ไม่มีการวิจัยค้นคว้าเชิงวิชาการที่ตรงกับหลักไตรสิกขา

#มหาแพรี่ : #สะท้อนผลผลิตการศึกษา

จากการศึกษาสงฆ์ดังกล่าวจะพบเป็นส่วนใหญ่ว่าพระสงฆ์ที่จบการศึกษาชั้นสูงจากคณะสงฆ์ จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมสูง ไม่นิยมปรับตัวและบางรูปอาจมีทิฐิมานะถือตัวมาก ไม่ต้องพูดถึงความใฝ่รู้ จิตใจกว้างขวาง การมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติต่อโลกและสังคมที่เปลี่ยนไป

มหาแพรี่จบสูงสุดในคณะสงฆ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตของสงฆ์แบบนี้เช่นกัน โดยไม่รวมความชอบส่วนบุคคลที่เธอเป็น แพรี่จะมีมานะถือตนสูง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเท่าที่ควรจะเป็น การศึกษาสงฆ์ที่ประกอบด้วยสาระแห่งไตรสิกขาที่เรียนเพื่อลดละไฟภายใน จึงไม่ปรากฎในตัวเท่าที่ผู้จบการศึกษาสูงสุดควรจะมีและตามปกที่คนอยากเห็น

#แพรี่เคส : #ได้เวลาปฏิรูปการศึกษาสงฆ์

การสอนและเรียนโดยไม่มีเป้าหมายจะผลิตผู้เรียนไปในทิศทางใด ผู้เรียนจบมาแล้วจะมีบุคลิกภาพอย่างไร จะมีงานที่ทำอะไรบ้าง เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ทำโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่?

กรณีศึกษามหาแพรี่ ถ้าช่วยกันมองเพื่อรักษาพระศาสนา จะได้ประโยชน์มหาศาล โดยการนำเรื่องนี้มาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั้งระบบให้มีทิศทาง มีวิธีการเรียนการสอน มีงบประมาณที่สมควร เพราะถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป เราไม่สามารถจะมุ่งหวังพระเณรในอนาคตอย่างตามมีตามเกิด โดยแต่ละรูปแต่ละองค์จะออกมารักษาหรือทำลายศรัทธาประชาชนอีกมากมายขนาดไหน

การศึกษาจึงเป็นต้นเหตุของความเจริญและความเสื่อมของสังคม มาช่วยกันปฏิรูปการศึกษาสงฆ์ด้วยเถิด…จะเป็นบุญใหญ่ของประเทศ… เพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ

ขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นตลอดไป

ได้มีสื่อมวลชนนำไปเสนอเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply