“สำนักข่าวอิศรา” เปิดครบทุกชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีอดีตปธ.แบงก์อิสลาม-พวก อนุมัติสินเชื่อ 1.9 พันล.

“…กลุ่มที่ถูกชี้มูลคดีอาญา มี  9  ราย ได้แก่ 1.นายกฤษดา กวีญาณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารฯ  2.หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการบริหาร 3.นายอรัญ วงศ์อนันต์  กรรมการบริหาร 4.นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 5.นายพงศธร คุณานุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจขนาดใหญ่  6.นายอนุชา บุปผเวส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  7.นายอัคคชนก์ แสงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  8.นางสาวนิภาพงษ์ มานพพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 9.นางสาวนันท์นภัส หน่องพงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุธโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์…”

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลเรื่องกล่าวหา นายกฤษดา กวีญาณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับพวก อนุมัติสินเชื่อลูกค้ารายบริษัท เดอะไวท์บีช จำกัด และบริษัท เดอะ อันดามัน ไพรเวท บีช จำกัด โดยมิชอบนั้น

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานไปแล้วว่า ข้อกล่าวหา ที่ นายกฤษดา กวีญาณ อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับพวก ถูก ป.ป.ช. สอบสวนและชี้มูลความผิดในคดีนี้ เป็นกรณีการอนุมัติและจ่ายเงินสินเชื่อให้กับกลุ่มบริษัท เดอะ อันดามัน ไพรเวท บีช จำกัด ซึ่งมีการคำนวณวงเงินรวมทั้งกลุ่มวงเงินกว่า 1,905 ล้านบาท โดยไม่มีอำนาจ และมีการให้เบิกสินเชื่อไปก่อนกว่า 430  ล้านบาท โดยไม่มีเหตุเร่งด่วน

picpppckkedsassasasasasasa9 18 65

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเป็นทางการแล้วว่า รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ มีจำนวน 9 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  1. กลุ่มที่ถูกชี้มูลคดีอาญา 2. กลุ่มที่ถูกชี้มูลทางอาญากับทางวินัย ดังต่อไปนี้

@ กลุ่มที่ถูกชี้มูลคดีอาญา

มี  9  ราย ได้แก่ 1.นายกฤษดา กวีญาณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารฯ  2.หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการบริหาร 3.นายอรัญ วงศ์อนันต์  กรรมการบริหาร 4.นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 5.นายพงศธร คุณานุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจขนาดใหญ่  6.นายอนุชา บุปผเวส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  7.นายอัคคชนก์ แสงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์  8.นางสาวนิภาพงษ์ มานพพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 9.นางสาวนันท์นภัส หน่องพงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุธโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ 

@ กลุ่มที่ถูกชี้มูลทางวินัย 

มี   6 ราย  ได้แก่ 1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ 3. นายอนุชา บุปผเวส 4. นายอัคคชนก์ แสงสุข 5.นางสาวนิภาพงษ์ มานพพงษ์ 6.นางสาวนันท์นภัส หน่องพงษ์  

โดยนายกฤษดา กวีญาณ หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต นายอรัญ วงศ์อนันต์ ถูกชี้มูลความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 , มาตรา 11

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ  ถูกชี้มูลความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 , มาตรา 11 และมีความผิดวินัยร้ายแรง 

ส่วน นายพงศธร คุณานุสรณ์ นายอนุชา บุปผเวส นายอัคคชนก์ แสงสุข  นางสาวนิภาพงษ์ มานพพงษ์ นางสาวนันท์นภัส หน่องพงษ์ ถูกชี้มูลความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 ประกอบประมวลกฎหมายอาญาคา มาตรา 86 และมาตรา 11 และมีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง เช่นกัน 

ขณะที่ นางวิลาสินี เทพเฉลิม นายชวาล ชุติญาณวีรกุล และนายสุพัฒน์ เชยยิ้ม จากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน หลักฐานฟังได้ว่ากระทำความผิด ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ตกไป 

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐาน ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อฟ้องดำเนินคดีทางอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 9 ราย และส่งสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ไปยังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องแล้ว

อย่างไรก็ดี การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ  สำนักข่าวอิศรา จะนำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ที่มา https://www.isranews.org/article/isranews/112293-inves09-213.html

Leave a Reply