“มจร”วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 24 กันยายน 2565 U2T for BCG ต.หนองหลวง มจร นครสวรรค์ ร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 24-25 ก.ค. 65 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตนครสวรรค์ พบกับสินค้าของชุมชนมากกว่า 100 รายการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Patitham Samniang

Leave a Reply