บานปลายคณะสงฆ์ธรรมยุตกาฬสินธุ์นัดประชุมด่วน ?? ตั้งคำถาม 2 ประเด็น ขอเหตุผลปลด “พระเทพสารเมธี”

วันที่ 1 ต.ค. 64 ณ วัดภูปูนในฝัน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  หลังจากเมื่อวานที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติ แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 30 รูป และถอดถอนจากเจ้าคณะจังหวัดอีก 3 รูป ก่อให้เกิดวิพาษณ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสถาบันสงฆ์ไม่เกิดมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน แม้ตามเอกสารที่ปรากฎตามสื่อออนไลน์จะเป็น “พระราชดำริ” ก็ตาม

เจ้าคณะจังหวัด 3 รูปที่โดนถอดถอน  มี  พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) รวมอยู่ด้วย  และได้มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งให้  พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) แทน

วันนี้คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเดินมารวมกันประชุมโดยมิได้นัดหมายเพื่อแสดงจุดยืนและตั้งคำถามว่า

1.เหตุใดจึงถอดถอน พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยไม่มีมูลเหตุและไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งใดเลย

2.เหตุใดจึงแต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ที่อยู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สังกัดภาค 8 ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ทั้งที่เป็นพระนอกเหนือเขตการปกครอง และมิได้มีปฏิปทาที่ดีงามภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับเหตุการณ์การปลดและแต่งตั้งเจ้าคณะหวัดใหม่เมื่อวานนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธ ซึ่งรายละเอียดคงต้องรอคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับสืบต่อไป

ในขณะที่จังหวัดลพบุรี ในหมู่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ก็มีเสียงวิจารณ์กระหื่มว่า เจ้าคณะจังหวัดมาจากจังหวัดอื่น ไม่เป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ภายในจังหวัด แต่มาปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี..

เพจ..คนข่าวกาฬสินธุ์

Leave a Reply