“รพ.สงฆ์” นิมนต์พระภิกษุ -สามเณรและลูกศิษย์วัด รับวัคซีนเข็ม 3 Pfizer 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564  โรงพยาบาลสงฆ์ ประชาสัมพันธ์ การรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 Pfizer  เพื่อป้องกันโรค covid-19  สำหรับพระสงฆ์ -สามเณร  ,บุคลากร รพ.สงฆ์และลูกศิษย์วัดที่เคยได้รับวัคซีน จาก รพ.สงฆ์

✅ Astrazeneca ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน สูตรไขว้ Sinovac +Astrazeneca โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3-6 เดือน

✅สามารถเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 Pfizer

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์     นิมนต์พระคุณเจ้า    เวลา 8.00น -12.00 น

สำหรับบุคลากร รพ.สงฆ์,ญาติ และลูกศิษย์วัด  เวลา 13.00-15.00 น.

หมายเหตุ..

📌โปรดเตรียม : บัตรประชาชน/หนังสือสุทธิ

📌โทร : 02 6409 537-46 เพื่อลงชื่อนัดหมาย (ในวันและเวลาราชการ)

📌ลูกศิษย์วัดกรุณาจองเป็นหมู่คณะในนามวัด

Leave a Reply