เจ้าอาวาสวัดสารอดฟื้นฟูพัฒนาประเพณีพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิธาตุสหญาติสงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อรอด

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้กราบอาราธนาพระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิธาตุสหญาติสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อฟื้นฟูพัฒนาประเพณีพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิธาตุสหญาติสงกรานต์สรงน้ำหลวงพ่อรอด ณ วัดสารอด แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

พระศรีธีรพงศ์, ดร. เมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำคติธรรมสำคัญคือกตัญญูกตเวทีมาแสดงแก่คณะสงฆ์และชาวชุมชนวัดสารอด ความตอนหนึ่งว่า เมื่อวันสำคัญเช่นนี้ เวียนมาถึง คณะสงฆ์วัดสารอด โดยการนำของ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด นำพาคณะสงฆ์พร้อมญาติโยมระลึกถึงคุณของผู้มีอุปการคุณ ทั้งอดีตเจ้าอาวาส และบรรพบุรุษผู้มีอุปการคุณ นับเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที สำนึกพระคุณท่าน เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน จะดูว่าใครคนดีหรือไม่ ต้องดูว่าคนนั้นรู้คุณและตอบแทนคุณท่านหรือไม่ ถ้าคนนั้นรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่านนั้นชื่อว่าคนดี”

หลังเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้ว พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ เจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้นำคณะสงฆ์วัดสารอด พร้อมด้วยเหล่าอุบาสกอุบาสิกาวัดสารอด ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อรอด เนื่องในวันสงกรานต์ใต้ร่มบารมีหลวงพ่อรอด

พระศรีธีรพงศ์ ได้กล่าวธรรมโอวาทเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ใต้ร่มบารมีหลวงพ่อรอด ว่า สิ่งต่างๆที่เราทั่งหลายได้แสดงออกโดยเฉพาะสองสามวันที่ผ่านมาคือคุณธรรมที่เด่นชัด คือ กตัญญูกตเวที รู้สำนึกและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ ที่ชาวชุมชนมาบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพบุรุษพร้อมกันนั้นคือคุณธรรมคือความเมตตา ท่านบอกว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเรา เราอยู่ด้วยกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนเครือญาติ เราจึงทำงานกันได้แบบนี้ เป็นพลังที่สำคัญทำให้การงานต่างๆ ที่เราพัฒนาวัดสารอด โดยเฉพาะพลังบวร ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ พัฒนาวัดสารอดด้วยดีตลอด

พระครูปลัดอดิศักดิ์ กล่าวว่า เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของวัดสารอด ที่เคยปฏิบัติกันมาช้านาน ปีนี้ บรรยากาศที่ทุกคนต่างรู้สึกได้เหมือนๆกันว่า เป็นบรรยายกาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรไมตรี เต็มไปด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนวัดสารอด

นับเป็นพลังความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์วัดสารอดทั้งวัด และเหล่าสหญาตินำอัฐิบรรพบุรุษมาบำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีสรงน้ำหลวงพ่อรอดเป็นพิธีการที่มีการสวดคาถาบูชาหลววพ่อรอดอีกด้วย

Leave a Reply