“เจ้าคณะภาค 12” ลงตัวแล้ว..หนตะวันออกเตรียมมอบตราตั้งเจ้าคณะภาค

         วันที่ 10 มิ.ย.64 หลังจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคฝ่ายมหานิกาย จำนวน 18 รูป คณะธรรมยุต จำนวน 11 รูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าคณะหนใหญ่ต่าง ๆ อาทิ หนเหนือ,หนกลางและคณะธรรมยุต ได้จัดพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

        การตั้งเจ้าคณะภาคในเขตหนตะวันออกเป็นที่ถูกจับตาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาค 12  ซึ่งการประกาศรายชื่อครั้งแรกไม่มีปรากฎ ล่าสุดเป็นที่แน่นอนแล้วว่า พระราชเวที  (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12  และจะมีการรับมอบพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะภาค 8-12 ในส่วนของหนตะวันออก จำนวน 5 รูปในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นี้ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

Leave a Reply