“สมเด็จชิน” ประธานหล่อ “หัวใจพระประธาน” คลื่นมหาชนร่วมคับคั่ง

วันที่ 24  พฤษภาคม 2567 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 16:00 น. ณ ลานมณฑลพิธีวัดใหม่ยายแป้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานในพิธีหล่อหัวใจพระประธานโบสถ์วัดใหม่ยายแป้น โดยมีพระมหาเถระ นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 พระธรรมวชิรมุนี.วิ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระภัททันตะเกสาระมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เลขาธิการคณะสงฆ์รามัญนิกาย ประเทศเมียนมา พระ ดร.ที ธรรมรัตนะ ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกว่า 1,000 รูป/คน ทั้งไทย อินเดีย รามัญ ฮองกง และฝรั่งเศส นำโดยนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ ศ.พิเศษวิชามหาคุณ เป็นต้น

พระเมธีวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กล่าวว่า สำหรับการหล่อพระประธานอุโบสถนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการหล่อส่วนกลางที่เป็นหัวใจก่อน ขั้นตอนที่สองซึ่งจะเดินทางไปหล่อที่โรงหล่อจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการฐานพระประธาน และขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเศียรพระประธาน โดยจะจัดพิธีเททองหล่อ ณ วัดใหม่ยายแป้น ซึ่งทางวัดจะกำหนดวันและเวลาหล่อพระประธาน และจะประกาศเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

 

Leave a Reply