‘ปธ.คปพ.รองอธิการบดี มจร’ แนะพระสอนศีลธรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนศีลธรรมยุค 4.0

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับไทยแลนด์ยุค 4.0” โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จำนวน 417 รูป ที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย อ.เมืองเลย จ.เลย ในการนี้มีพระเดชพระเดชพระคุณ พระราชปรีชามุนี, ดร. จจ.เลย และ ผอ.วส.เลย เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุม

Leave a Reply