ตั้ง”ดร.บำรุง พันธุ์อุบล” อดีต ผอ.กมธ.การศานาฯสภาฯ เป็นที่ปรึกษากก.ผช.รมต.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงนามโดยนางลลิตา สิริพัชรนันท์  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ความว่า

ทั้งนี้ ดร. บำรุง พันธุ์อุบล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 32 และการศึกษาระดับปริญญาเอก   เป็นอดีตผู้อํานวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  อุปนายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร

Leave a Reply