เจ้าคุณสวีเดนทูลถวายดุษฎีนิพนธ์ป.เอกสมเด็จพระสังฆราช

ระหว่างวันที่ 12-19 พ.ค. 2562 พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม โบเดน ประเทศสวีเดน ได้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่เมืองฮานาม ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ และที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกัน โดยได้พบกับผู้นำศาสนาและรองนายกฯและผู้นำรัฐบาล จึงได้ถือโอกาสเชิญร่วมงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนในวันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้

ต่อมาวันที่ 16 พ.ค.2562 ได้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ที่รัฐบาลไทยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปิดงาน ในโอกาสนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ ได้เข้าทูลถวายดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ที่สภามหาวิทยา มจร ได้อนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว และจะได้เข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ 26 พ.ค.2562 จากสมเด็จพระสังฆราชด้วย

พร้อมกันนี้ได้เชิญดาราพระเอกหนังเรื่องพระพุทธเจ้า จากประเทศอินเดีย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ธัมมทีโปพระครูสอนสมาธิ อีกทั้งนาวสาวมารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูเวิร์ทไทยเเลนด์ 2017 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนเพื่อสันติภาพ ร่วมถึงกัปตันและลูกเรือบริษัทการบินไทย ร่วมงานงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนด้วย

งานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนในวันที่ 30 มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีการแสดงจากหลายประเทศหนึ่งในการแสดงครั้งนี้จะมีการโชว์วัฒนธรรมไทยเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

และขณะนี้คณะกรรมการจัดงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสันติภาพโลกแล้ว จากทั่วโลกจำนวน 10 คน จาก 120 ประเทศ เช่นนาวสาวมารีญา Mr.Teo Choo Guan นักธุรกิจที่ทำงานการกุศลศลเพื่อสันติภาพมาตลอดชีวิตทั่วโลกจากประเทศมาเลเซีย พร้อมกันนี้ได้เชิญบุคคลเข้าร่วมงานจากต่างประเทศจำนวน 400 คน คาดว่าจะมีคนมาถึง1,000 คน

หลังจากเสร็จานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนในวันที่ 1ก.ค.2562 คณะจะเดินทางไปชมมรดกโลกที่ทาลิน ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย และเดินทางกลับมาถึงกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนในวันที่ 3 ก.ค.2562 ดังนั้นบุคคลที่สนใจร่วมงานสันติภาพโลกที่ประเทศสวีเดนติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก psweden psweden หรือที่ www.worldpeacesweden.com

Leave a Reply