พระพรหมบัณฑิตแนะ’มจร’เร่งปรับตัวรับยุคเอไอ(AI)เปลี่ยนโลก

วันที่ 23 พ.ค.2562 ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในการสัมมนาทางวิชากาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562

พระพรหมบัณฑิต ระบุว่า ต่อไปนี้ผู้บริหารมหาจุฬาฯจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น ประเทศจีนได้พัฒนาโทรศัพท์หัวเหว่ยเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยี ต่อไปสิ่งที่ต้องระวังคือคนตกงาน ปัจจุบันผู้ประการข่าวประเทศจีนได้ใช้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์(AI)ที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่งผลให้วงการสื่อสารมวลชนตกงานเร็วที่สุด เพราะสู้ฉบับออนไลน์ไม่ได้ ดังนั้นเอไอจึงเป็นตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาได้ ต่อไปอาจารย์มหาจุฬาฯจะต้องพัฒนาให้มีอาจารย์เอไอ สอนเป็นเรื่องเป็นราว

“มหาจุฬาฯจะต้องพัฒนาการศึกษาทางไกล เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะถูกกว่า ไวกว่า เราพูดครั้งเดียวไปทั่วโลก ปัจจุบันอเมริกามีการเรียนฟรี MOOC free education เกิดจากศาสตราจารย์ ๒ คน จากสแตนฟอร์ด เปิดโอกาสให้คนเรียนฟรี วิชาเดียวสมัครเรียนหนึ่งแสนหกหมื่นคน มหาจุฬาฯจะต้องรีบทำถ้าไม่ทำจะถูกดิสรัปชั่น มหาจุฬาฯ 4.0 จะต้องทำออนไลน์ คือ ICDV IABU IBSC CBT UCBT ซึ่งพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มีการทำที่ยูเอ็นผู้บรรยายไม่ต้องเดินทางมาใช้ออนไลน์ผ่านทางไกล มหาจุฬาฯ จะต้องรีบทำ UCBT อย่างวิทยาลัยพระธรรมทูตมิใช่มาเรียนในห้อง แต่ต้องเรียนเชิงปฏิบัติเลย ต้องไปดูวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ พระธรรมทูตไม่ต้องสอนเหมือนธรรมนิเทศ และศูนย์อาเชียนก็สามารถทำได้” พระพรหมบัณฑิต ระบุ

Leave a Reply