ผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่าง : ผู้ว่าฯ ตามพระบิณฑบาตรับฟังปัญหาประชาชน พร้อมชวนข้าราชการลองเป็น “เด็กวัด”

วันที่ 4 พ.ค. 65  ผู้ว่าฯ แฝงตัวเป็นเด็กวัด เดินตามเจ้าอาวาสออกบิณฑบาต เรียนรู้กิจของสงฆ์ ย้ำพระที่ดียังมีอีกมาก แม้เจอข่าวฉาววงการผ้าเหลือง นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สวมใส่ชุดขาว เข้านมัสการ พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การออกบิณฑบาตในเวลาเช้า จากนั้นเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารได้นำคณะสงฆ์รวม 5 รูป เดินออกบิณฑบาตใกล้วัด คือ บริเวณสถานีรถไฟสายแม่กลอง และ ตลาดแม่กลอง ทุกวันตั้งแต่ ตี 5 ครึ่ง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีญาติโยมรอใส่บาตรตลอดทางเป็นประจำทุกวัน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเด็กวัดตามคณะสงฆ์ร่วมบิณฑบาตในครั้งนี้ และเมื่อกลับเข้าวัดก็ได้จัดอาหารถวายภัตตาหารเช้า ก่อนที่คณะสงฆ์จะพิจารณาอาหาร, อุปโลกน์อาหาร, ฉันภัตตาหาร และให้พร เป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจวันนี้

พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กล่าวว่า นอกจากวินัยสงฆ์แล้ว กิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่บรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสาย 10 ประการ คือ 1.ลงอุโบสถ ประชุมฟังสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน, 2.บิณฑบาตเลี้ยงชีพ, 3.สวดมนต์ไหว้พระ, 4.กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์, 5.รักษาผ้าครอง  ใช้เครื่องนุ่งห่มหนึ่งชุด ดูแลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ, 6.อยู่ปริวาสกรรม, 7.โกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ, 8.ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์, 9.เทศนาบัติ ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวัน และ 10.พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น  ใช้สอยปัจจัยอย่างมีสติ โดยกิจวัตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน โดยเมื่อปี 2499 อาตมาได้บรรพชาสามเณร จากนั้นอีก 3 ปี หรือ 2502 อาตมาได้เริ่มออกเดินบิณฑบาตเป็นประจำทุกวัน หรือ 63 ปีมาแล้ว ไม่เคยหยุด ยกเว้นป่วยหรือติดกิจนิมนต์

นายขจร กล่าวว่า ในช่วงนี้มักมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์จำนวนมาก ตนจึงคิดว่าว่าจะทำอย่างไรที่ช่วยเผยแพร่การปฏิบัติศาสนกิจของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ประกอบกับ จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการชูธรรมนำชีวิต ด้วยการนำข้าราชการเข้าวัดทุกวันพระอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาก็เพียงแค่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญทุกเช้าอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆ์ วันนี้จึงได้อาสามาเป็นเด็กวัดที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเจ้าอาวาสเดินบิณฑบาตทุกวันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การบิณฑบาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาบิณฑบาตโปรดญาติโยม ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจะได้พบเห็นพระเณรออกบิณฑบาตด้วยอาการอันสำรวม มีสายตาที่ทอดลง เดินโดยเท้าเปล่า คนส่วนใหญ่มักเกิดศรัทธาเมื่อพบเห็นพระเณรออกบิณฑบาตด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส แม้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังชื่นชมต่อกิจวัตรอันประกอบไปด้วยความสำรวมระวังนี้ ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีฎิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือยังมีอีกมาก  นอกจากนี้การออกเดินบิณฑบาตครั้งนี้ ตนได้พบปะกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทำให้ทราบถึงบริบทต่าง ๆ ในทุกสถานะ เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดด้วย

อย่างไรก็ตามจากนี้ไปจะต่อยอดให้ข้าราชการได้ลองมาเป็นเด็กวัด คิดดีทำดีปฏิบัติดี และเมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้วก็จะไปถ่ายทอดให้กับพุทธศาสนิกชนได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

 

ที่มา : www.sanook.com/

Leave a Reply