“ม.สงฆ์ มจร”เปิดอบรมหลักสูตร ทูตสันติภาพรุ่นแรกของไทย

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC)ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์พระสงฆ์และขอเรียนเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทูตสันติภาพ สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปที่มีแรงบันดาลใจจะทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ ศาสนา ชุมชน องค์กร สังคม ประเทศ และโลก ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาและบริการสังคม

“ระหว่าง 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ช่วงระหว่างวันมาฆบูชาวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เป็นประธานดำเนินการฝึกอบรมพร้อมคณะ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บริการสังคม โดยมุ่งหวังสร้างทูตแห่งสันติภาพสู่สังคม ออกไปช่วยกันให้สังคมดีขึ้นอย่างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงแห่งความสันติสุขของสังคม” พระปราโมทย์ กล่าวและว่า

บุคคลที่สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารและสมัครผ่านกลุ่มไลน์สมัครทูตสันติภาพ ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/NjIXup1y3R รับจำนวนจำกัด เพียง 80 รูป/คน เท่านั้นตามอายุของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่วันนี้จนวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563

Leave a Reply