“เสริมศักดิ์” รมว.วธ.คนใหม่ เผยเรียกผู้บริหารถกเข้มวางแผนเคลื่อนงานบ้างแล้ว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 .ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า แม้จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่มาแล้ว โดยตนดำรงตำแหน่งรมว.วัฒนธรรม อย่างเป็นทางการ แต่ขอให้มีการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อน จากนั้นตนจะเข้ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อวางแผนงานนโยบายต่างๆต่อไป ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ตนได้มีการประชุมพูดคุยกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ.และผู้บริหารในสังกัดวธ.ในการวางแผนปฎิบัติงานบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามในเบื้องตนมีนโยบายสำคัญด้านงานวัฒนธรรมไว้ในใจแล้ว แต่ขอให้รอก่อน

ทั้งนี้เพจพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความว่า นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เคยร่วมงานอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาประเทศทุกด้านกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งต่อมาขึ้นรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจนประสบความสำเร็จ

การศึกษา

– ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยโคสต์ไลน์ สหรัฐอเมริกา

– รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา

– ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

– ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

– อธิบดีกรมโยธาธิการ

– ปลัดกระทรวงมหาดไทย

– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทย

– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย

Leave a Reply