Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
เปิดจังหวัด 5 ลำดับแรก ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ “ปลัดเก่ง” เผยลงทะเบียนแล้ว  22,090 ราย รวมมูลหนี้กว่า 935 ล้านบาท” - TheBuddh.com

เปิดจังหวัด 5 ลำดับแรก ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ “ปลัดเก่ง” เผยลงทะเบียนแล้ว  22,090 ราย รวมมูลหนี้กว่า 935 ล้านบาท”

ปลัด มท. เผยยอดลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ วันแรก 22,090 ราย มูลหนี้กว่า 935 ล้านบาท พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 1 ธ.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกลไกของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ https://debt.dopa.go.th และเปิดรับลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โดยเริ่มในวันนี้เป็นวันแรก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอดทั้งวันนี้มีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบทั้งในระบบออนไลน์ และเข้าไปขอรับบริการ ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูล ณ เวลา 16.30 น. ของวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น จำนวน 22,090 ราย แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 21,001 ราย และเดินทางไปลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 1,089 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 11,539 ราย มูลหนี้ 935.31 ล้านบาท โดยมีพื้นที่จังหวัด 5 ลำดับแรก คือ 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 1,529 ราย เจ้าหนี้ 879 ราย มูลหนี้ 78.48 ล้านบาท 2. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 959 ราย เจ้าหนี้ 507 ราย มูลหนี้ 55.36 ล้านบาท 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 910 ราย เจ้าหนี้ 557 ราย มูลหนี้ 27.64 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 822 ราย เจ้าหนี้ 351 ราย มูลหนี้ 23.53 ล้านบาท 5. จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ลงทะเบียน 572 ราย เจ้าหนี้ 293 ราย มูลหนี้ 23.70 ล้านบาท

 

“การดำเนินการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศให้ “หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ คืนศักดิ์ศรี คืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับคนไทย” โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาหนี้นอกระบบ” และ “ปัญหาหนี้สินรายย่อย” ที่ต้องดำเนินการเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งในวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้กำกับดูแลระบบการลงทะเบียนทั้งส่วนของออนไลน์และวอล์คอินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงดูแลคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งยังเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการ รวมถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชน ประชาชนที่เป็นหนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน แต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสขูดรีดข่มเหงประชาชน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงขอเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบหรือปัญหาหนี้สินรายย่อย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกเขต หรือโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม นำไปสู่การหาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุดต่อไป

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924