มหาดไทยห่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สั่งผู้ว่าฯ เข้มงวดดอกไม้ไฟ

มหาดไทยห่วงใยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พบเบาะแสหรือแจ้งเหตุ โทร. 1567 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึงในปลายเดือนนี้ จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนและผู้จัดงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษ โดยนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ และมักเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่มีต้นเหตุจากการเล่นดอกไม้เพลิง ฯลฯ อยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและของเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง นอกจากนี้ ในหลายพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มักเกิดการทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย อีกทั้งมักจะมีการลักลอบใช้อาวุธปีนยิงขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควรในช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และหากหัวกระสุนปืนตกลงมาแล้วไปทำอันตรายจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต อัตราโทษก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามความผิดที่ได้กระทำ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่ามีเจตนาใช้อาวุธปืนที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ทั้งอันตรายจากพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และเหตุจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม ตนจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับนายอำเภอในการพิจารณาอนุญาตประชาชนหรือผู้จัดงานสถานที่ต่าง ๆ ในการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องว่า การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่อำเภอนั้น ๆ หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และให้นายทะเบียน/เจ้าพนักงานตามกฎหมาย เข้าตรวจสอบแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตต้องปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และห้ามร้านค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายดอกไม้เพลิง ฯลฯ เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ หากพบว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากการเล่นดอกไม้เพลิงในพื้นที่ ให้พิจารณาออกคำสั่งห้ามเพื่อเป็นการระงับและป้องกันเหตุ


ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของเหตุทะเลาะวิวาท และการลักลอบใช้อาวุธปีนยิงขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร ให้สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและตระหนักถึงอันตรายและโทษของการกระทำความผิดที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน โดยหากพบว่าผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ได้กระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ซึ่งหัวกระสุนปืนอาจตกลงมาทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้ แม้ว่าจะมีหรือไม่มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายก็ตาม ให้นายทะเบียนท้องที่เรียกประกัน หรือทัณฑ์บน หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทันที

กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลแห่งความสุขกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันส่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำผิด ทั้งการลักลอบจำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการลักลอบใช้อาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply