รพ.พระทำ!โรงพยาบาลภูริปาโลพุทธคยาอินเดีย

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ และพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารโรงพยาบาลภูริปาโล พุทธคยา อินเดีย เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และเพื่อเป็นอนุสรณ์การปฏิบัติศาสนกิจ ครบ 50 ปี (หลวงพ่อยอด) แดนพุทธภูมิ สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มาจาริกแสวงบุญทั่วโลก และประชาชนชาวอินเดียผู้ยากไร้ (ในบริเวณพุทธคยาไม่มีโรงพยาบาลพอที่จะรองรับได้) แต่ละปีจะมีผู้มาจาริกแสวงบุญที่พุทธคยาปีละหลายแสนคน ขอกราบเรียนและเรียนเชิญผู้จิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมบุญได้ที่สถานปฏิบัติธรรมภูริปาโล พุทธคยา อินเดีย

cr.เฟซบุ๊กพระครูสมุทร ถาวรธมฺโม

Leave a Reply