สามเณรกอบัวรุ่นบวชเรียน เดินธรรมยาตราเจริญสติ ขันติ สันติ ตามวิถีชีวิตสมณะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) นำเหล่าสามเณรกอบัวฉันเพลฉลองศรัทธาชาวบ้านโคกชาติ จากนั้นก็เดินธรรมยาตราสู่ยอดภูเขาโคกชาติ บ้านโคกชาติ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นั่งที่โขดหินบนยอดเขา นั่งฟังธรรม และเจริญสมาธิภาวนา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สูดอากาศอันบริสุทธิ์พร้อมกับเจริญอานาปานสติเพื่อเสริมสร้างบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนาแล้วจึงท่องทวนธรรมและบูชาสรรเสริญคุณของหลวงพ่อรอดและแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตามลำดับ

พระครูปลัดอดิศักดิ์กล่าวว่า การนำพาเหล่าสามเณรกอบัวบวชเรียนเดินธรรมยาตราแม้เขาจะบวชเพียง 1 คืนก็ตาม การเดินในครั้งนี้ เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเสริมสร้างพลังชีวิตเป็นประสบการณ์ใหม่ที่จะหาซื้อจำลองขึ้นที่ไหนๆไม่ได้ ถ้าไม่ใช่พื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นบทเรียนชีวิต ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีสามเณรกอบัวเป็นศูนย์กลาง เน้นให้เขาเอาธรรมไปทำ

ทีมพระอาจารย์พยายามสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำเหล่าสามเณรกอบัว ละลายพฤติกรรมในห้องเรียนธรรมชาติที่เหล่าสามเณรกอบัวจะได้ระลึกจดจำประสบการณ์ชีวิตในครั้งนี้

การยืน เดิน นั่ง นอน ในธรรมชาติทำให้สามเณรกอบัวมีสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นในบริบทแห่งความสัปปายะ เป็นการฝึกฝนอบรมขัดเกลาจิตใจสามเณรกอบัวให้เกิดซึ่งสติ ขันติ และสันติ นับว่าเป็นปฏิปทาในวิถีชีวิตของเหล่าสามเณรกอบัว

หากผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานที่จบ ป. 6 หรือ จบ ม. 3 พระครูปลัดอดิศักดิ์ยินดีให้เข้ารับการบรรพชาเพื่ออยู่ในความอุปถัมภ์การศึกษาจากมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) สามารถส่งเขาเรียนจบระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เขามีความเพียรพยายามศึกษาได้ ติดต่อสมัครได้ที่ วัดสารอด โทร. 08-5088-9150

Leave a Reply