ชี้สอนพุทธในร.ร. โดน’ดิสรัปชั่น’แน่ แนะปฏิรูปปรับธรรมะเท่าปากเด็กพอ

วันที่ 12 เมษายน 2562 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี วิทยากรต้นแบบสันติภาพ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมโฟกัสกรุ๊ประหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ที่อาการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่มี ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ทำให้นึกถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้พบว่า ความรู้มีอายุเพียง 2-7 ปี เท่านั้นเอง แสดงว่า #ความรู้ที่เราเรียนมามีวันหมดอายุ แปลว่าสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว ความรู้ของเราเก่าแล้ว เราจึงต้องอัพเกรดความรู้ของตนเอง จึงมีการตั้งคำถามว่า #ทำไมเราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะปัจจุบันเทรนด์ที่มาแรงมากเราเรียกว่า #Nanodegree หมายถึงการเรียนเพียงแค่สิ่งที่เราต้องใช้ในการทำงานหรือจำเป็นต่อชีวิต

ต่อไปจึงไม่จำเป็นต้องเรียนถึง 4 ปี เหมือนในปัจจุบัน เพราะเป็นการเรียนที่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยเราใช้ความรู้เพียงแค่นิดเดียวจากที่เราเรียนมา จึงเกิดคำว่า Nanodegree ขึ้นมาด้วยการเรียนเฉพาะสิ่งที่จะใช้งานและมีความจำเป็นต่อชีวิตเท่า เพราะเป็นความรู้ที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ เช่น ความรู้ด้านของปัญญาประดิษฐ์ AI ความรู้ที่สามารถประกอบอาชีพให้ดีขึ้ ทำให้เราต้องตระหนักว่า การเรียนรู้จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทำให้ทักษะมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน ก่อนจะพูดถึง ReSkill จึงจำเป็นต้องพูดถึง UpSkillก่อน เพราะ #UpSkillเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับทักษะเดิมของเราที่มีอยู่ ส่วน #ReSkillเป็นการเปลี่ยนทักษะใหม่ สาเหตุทำไม ReSkill จึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะเกิดคำว่า #Disruption ขึ้นมา โดยดิสรัปชั่นจะทำต่างๆ ไม่แน่นอน ซึ่งแปลว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยง ทุกชีวิตมีความเสี่ยง การที่เราอยู่กับทักษะเดิมๆ จะทำให้เรามีความเสี่ยงมาก เราจึงต้องReSkillตามเทรนที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตามDisruptionที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ แต่เราจะมีแค่ReSkill อย่างเดียวไม่ได้ จึงจะต้องเพิ่มคุณค่าในเชิงลึกของทักษะเข้าไปด้วย

วิธีในการเลือกเรียนในยุคที่คอร์สออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก เราจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเรียนรู้อะไร เอาไปใช้ทำอะไร ผู้สอนเป็นใคร มีผลงานจริงหรือไม่ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ ในยุคปัจจุบันจึงต้องเรียนรู้ 3 ทักษะ คือ #ทักษะทางเทคโนโลยี สามารถทำให้เราทำงานในยุคปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยง #ทักษะทางด้านCreativity จะทำให้เราเอาชนะระบบ สามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นและหุ่นยนต์คิดไม่ได้ และ #ทักษะทางด้านSoft_Skill เป็นทักษะที่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเรามากที่สุด เพราะทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่น สร้างคุณค่าให้กับทีม คุณค่าภายในจิตใจ จึงถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้ เพราะความรู้เพิ่มรวดเร็วมาก ถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะถูกDisruptionอย่างแน่นอน

จึงตั้งคำถามว่า #อะไรเป็นNanodegreeในวิชาพระพุทธศาสนาที่กำลังปฏิรูปการสอนอยู่ในตอนนี้ ซึ่งหมายถึง วิชาพระพุทธศาสนามีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องเรียน ถ้าเรียนควรเรียนส่วนใดที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพราะอะไรที่รู้สึกว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตจะทำให้อยากเรียนรู้ยิ่งเป็นวิชาด้านพระพุทธศาสนา #อะไรคือธรรมะกำมือเดียว ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ ซึ่งมองว่าธรรมะในกำมือเดียวเป็นองค์ความรู้เป็นเนื้อหาที่ทันยุคทันสมัยแต่ปัญหาอยู่วิธีการสื่อสารธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีความแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้าและร่าเริง สรุปคือ วิชาพระพุทธศาสนาควรเรียนเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต จัดออกแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ด้วยการ #เอาปากเด็กยุคดิจิทัลเป็นประมาณอย่าเพียงแต่เอาปากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนป้อนเป็นประมาณ แล้วบอกว่าอาหารดีๆ ทำไมจึงไม่ทาน โจทย์คือต้องทำอาหารให้เหมาะกับปากคนป้อนมิใช่ปากผู้ป้อน

พระปราโมทย์ ระุบุด้วยว่า ดังนั้น วิชาพระพุทธศาสนาจะ UpSkillต่อผู้เรียนด้านใด อย่างไร วิชาพระพุทธศาสนา ต่อผู้เรียนด้านใด อย่างไร ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก ธรรมะในกำมือของคณะปฏิรูปการสอนจะเหมาะสมกับกำมือของเด็กหรือไม่ ถ้าปฏิรูปการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยให้เกิดความแตกต่างจากปัจจุบันนี้ จึงเชื่อว่า #วิชาพระพุทธศาสนาจะถูก Disruption อย่างแน่นอน ถ้าไม่ปรับตัวและออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กยุคดิจิทัลต่อไป

Leave a Reply