“สมเด็จธีร์” มอบเงิน 500,000 แสนบาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระสงฆ์และผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ 29 ธันวาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ซึ่งขณะนี้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรายงานจากพระครูปลัดสุวัฒนปรีชาคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ว่าขณะนี้มีวัดและบ้านเรือนประชาชนหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ประสบอุทกภัยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนฉับพลัน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร (สมบัติ) เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการประสานจัดมอบกัปปิยภัณฑ์ โดยวัดพระเชตุพน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อจัดมอบถวายสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณรวัดที่ประสบอุทกภัยและมอบชุดเครื่องบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

การนี้ ปรารภมีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้คณะทำงานร่วมประสานงานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัด ให้เร่งประสานระดมกำลังช่วยเหลือ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย ในเบื้องต้นได้สนับสนุนให้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไป

Leave a Reply