ชาวพุทธปลื้ม!! ในหลวง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง ในการเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ กราบนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันนี้ (1เม.ย.ุ64) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ไปในการนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ณ สำนักสหปฎิบัติ เขื่อนห้วยกระเสียว อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ในการเสด็จฯครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง พร้อมทรงเปิดกระจกรถยนต์พระที่นั่งและทรงยกพระหัตถ์ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจให้แก่พสกนิกรที่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ภาพจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

Leave a Reply