ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพล-เครื่องไทยธรรมแด่ “รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี”

       วันที่ 6 สิงหาคม 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานและเครื่องไทยธรรม มาถวายแด่ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.8, พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดบรมสถล ณ อุโบสถ วัดบรมสถล (วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

      สำหรับพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.8 เป็นพระนักเทศน์และพระนักวิปัสสนาชื่อดัง นอกจากดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรมสถล หรือวัดดอนแล้ว ยังได้เป็นรองประธานเครื่อข่ายธรรมะอารมณ์ดี ด้วย

     ปัจจุบันวัดดอนได้ดำเนินการเผาศพฟรีจากผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก    ซึ่งปัจจุบันเผาไปแล้ว 57 ศพ

Leave a Reply