“ผอ.ทรัพย์สินปปง.-นาคหลวง”สมัครเรียนวิชาพระพุทธศาสนา”มจร”

วันที่ 30 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กำลังเปิดรับสมัคร สาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่ 33 ภาคเสาร์-อาทิตย์ ได้มีบุคคลจากหลายสาขาอาชีพยื่นใบสมัครในจำนวนนั้นมีนายสุนทรา พลไตร ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพย์สินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) รวมอยู่ด้วย

พร้อมกันนี้เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าพระภิกษุและสามเณรที่สอบเปรียญธรรมเก้าประโยค(ป.ธ.9) ได้ยื่นสมัครอาทิ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ สามเณรสุรัตน์ บุตรเกื้อ (ป.ธ.9)วัดโมลีโลกยาราม พระมหาวีรยุทธ วรวีโร (ป.ธ.9)วัดโมลีโลกยาราม “วีณา โดมพนานดร” ผู้จัดการสำนักงานสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

Cr.เพจ Kritsanawadee Raksachom

Leave a Reply