พระชาวอเมริกากลางเวทียูเอ็นวันวิสาขะ วอนหยุดก่อสงครามและความรุนแรงแล้ว หันมาสร้างสันติภาพเพื่อชาวโลก

เสียงเพรียกจากพระชาวอเมริกากลางเวทียูเอ็นวันวิสาขะ วอนหยุดก่อสงครามและความรุนแรงแล้ว หันมาสร้างสันติภาพเพื่อชาวโลก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ภาคบ่ายเป็นการปาฐกถาจากผู้แทนชาวพุทธทั่วโลกทั้งภายในห้องประชุมและผ่านทางออนไลน์ ในหัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: จากหลักธรรมลงสู่การปฏิบัติเพื่อเยียวยาชาวโลก”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุโพธิ พระจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระนักปริยัติและปฏิบัติชื่อดังที่ชาวโลกรู้จักดีในฐานะนักแปลพระไตรปิฏกให้ชาวตะวันตกได้เรียนรู้ด้วยภาษาร่วมสมัย ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงจัดการกับสงครามและความรุนแรง และยิ่งจะเป็นการกระตุ้นความรุนแรงให้เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัด เหมือนกับการใช้ไฟดับไฟ ดับอย่างไรก็ไม่หมดสิ้นไป การปรับท่าทีเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ด้วยกรุณาธรรมธรรม จะทำให้ตระหนักรู้ถึงความทุกข์ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในยุคปัจจุบัน

พระภิกษุโพธิ กล่าวด้วยว่า ในขณะที่โลกมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การแก้ไขหรือจัดการปัญหาแบบเดิมๆ จึงมิอาจจัดการได้อย่างง่ายดายแบบที่เคยเป็น จึงควรออกแบบวิธีการจัดการใหม่ๆ และลึกซึ้งผ่านการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ จากกลุ่มคนต่างๆ มาร่วมกันออกแบบ จะนำพาให้โลกออกจากกำดักของความมืดบอดได้ หนึ่งในภูมิปัญญาของโลก คือ พระพุทธศาสนาจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะเติมเต็มเรื่องนี้ได้

Leave a Reply