ชาวเปรูยังมาดู! ฟาร์มพระธรรมตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 วันนี้ได้พาเด็กๆ และชาวเปรูมาศึกษาดูงานที่ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดตามแนวพระราชดำริของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และพระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พรหมวชิรญาณ ดงใหญ่-วังอ้อ ที่ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ผลักดันโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับกลุ่ม Save Ubon

หัวหน้าฟาร์มตัวอย่างพาชมพื้นที่การจัดการน้ำด้วยหลุมขนมครก คลองไส้ไก่ แปลงนา แปลงป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คันนาทองคำ และโซล่าร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรที่โรงเรียนศรีแสงธรรมรับผิดชอบเรื่องโซล่าร์เซลล์กับปั๊มสูบน้ำทุกระดับ

วันนี้พาเด็กๆ มาสำรวจและจะมาติดตั้งพร้อมทำฐานการเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในฟาร์มตัวอย่างพร้อมเตรียมการอบรมระบบสูบน้ำให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 จำนวน 40 คนที่ทางรัฐบาลจ้างมาทำงานในฟาร์มเป็นระยะเวลา 2 เดือนเพื่อจะได้นำความรู้ไปขยายผลในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไป และทางโรงเรียนศรีแสงธรรมก็เตรียมจะทำฟาร์มตัวอย่างในแปลงนาของโรงเรียนในพื้นที่ 20 ไร่ซึ่งออกแบบไว้แล้วกำลังรองบประมาณในการขุดบ่อต่อไปคาดว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตรอย่างครบวงจร

Leave a Reply