เจ้าอาวาสวัดราชาฯนั่งรถเข็นเติมตู้ปันสุขชุมชนหน้าวัด

วันที่ 15 พ.ค.2563 พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมบรรจุในตู้ปันสุข ของชุมชนวัดราชาธิวาส เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของญาติโยมที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้

Cr.เพจTeerawit Sukontavaranon

Leave a Reply