ชาวบ้านฮือต้านผู้ไม่หวังดี ส่งใบปลิวร้องเรียนวัด เปิดหอกระจายข่าวเสียงดัง ยกมือพรึบ!! ให้เปิดต่อไป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชาพิจารณ์ กรณีศึกษาหอกระจายข่าว หลังมีเรื่องร้องเรียนหอกระจายข่าวของวัดลาดเป้ง โดย ผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อ นามสกุล แต่ใช้นามแฝงว่า ชาวตำบลนางตะเคียน และตำบลลาดใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566, และ ฉบับที่ 2 ส่งร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยมีนายบัณฑูร นริศรางกูร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุม มี น.ส.ฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศ.)สมุทรสงคราม, นายฐากร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระครูพิศาลสมุทรกิจ เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง, พระครูสมุทรจันทโรภาส เจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ มาชี้แจง โดยมีนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ส.ส.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคน ต.ลาดใหญ่, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ ประชาชนชาวตำบลนางตะเคียน และลาดใหญ่ มาร่วมประชุมประชาคมกว่า 800 คน

โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นข้อกล่าวหาทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นลายมือ และมีเนื้อหาคล้ายๆกัน สรุปรวม 8 ข้อ ประกอบด้วย 1.วัดลาดเป้ง เปิดเครื่องขายเสียงดังมากปล่อยมลพิษทางเสียงสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านทั้งสองตำบล คือตำบลนางตะเคียน และตำบลลาดใหญ่ เปิดทุกวัน ตอนเช้า เวลา 04.10 น. ถึง 07.10 น. ตอนเย็น เวลา 17.00น. – 18.00 น. , 2.ตอนเช้าเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง ไม่ออกปฏิบัติกิจของสงฆ์ คือไม่ออกบิณฑบาตแต่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเจ เปิดเพลงเปิดเครื่องขยายเสียง สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านทุกวัน, 3.ชาวบ้านทำงานโรงงานบางคนทำโอที นอนก็สี่ห้าทุ่ม เช้าก็ต้องรีบไปทำงาน, 4.ชาวบ้านอาชีพขึ้นน้ำตาลมะพร้าว นอนห้าหกทุ่ม ต้องตื่นเช้าพักผ่อนไม่เพียงพอ, 5.นักเรียน นักศึกษา ดูหนังสือสอบไม่ได้ 6.ผู้ป่วยติดเตียง เดือดร้อนไม่ได้พักผ่อน เพราะมีเสียงรบกวน 7.รีสอร์ตไม่มีแขกเข้าพัก เจ๊ง กันหมด และ 8.พอวัดลาดเป้ง หยุดใช้เสียง วัดน้อยแสงจันทร์ ซึ่งอยู่ใกล้ ก็เปิดเครื่องขยายเสียงต่อทุกวัน เวลา 07.00 น. – 08.00 น. ชาวบ้านตายแน่

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เชิญผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ที่ถูกกล่าวอ้าง ทั้งชาวบ้านในพื้นที่, พนักงานโรงงาน, นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ตต่างๆ ขึ้น แสดงความคิดเห็นโดยทั้งหมดระบุตรงกันว่า ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และเห็นควรสนับสนุนให้วัดเปิดหอกระจายข่าวต่อเนื่อง พร้อมไม่เห็นด้วยกับการร้องเรียน และตำหนิผู้ที่ร้องเรียนว่ามาอยู่ใหม่ยังไม่เข้าใจบริบทของชุมชน และเอาความคิดส่วนตัวไปแอบอ้างคนอื่น ทั้งที่คนอื่นไม่ได้รับความเดือดร้อน ยังไม่รู้เรื่อง อย่ามาสร้างความแตกแยกให้กับคนในพื้นที่ ขอให้เลิกพฤติกรรมนี้ ไม่เช่นนั้นจะทำอะไรไม่เจริญ เพราะบาปกรรมตามทัน

นายสมจิตร จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน กล่าวว่า ยังไม่เห็นว่าจะมีข้อใดที่กระทบ สร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ชอบ ฟังข่าวสาร ธรรมะต่างๆ จากทางวัดแล้วเกิดความสบายใจ คนที่ร้องเรียนจะได้ฟังธรรมะเข้าหูบ้าง หากยังไม่เข้าหูก็จะเชิญไปรักษาตัวสถาบันราชกัลยา รักษาจิตเวช ขณะที่ ตัวแทนนักเรียน ได้ระบุว่า ตนไม่ได้รู้สึกว่าเสียตอนเช้าไม่มีใครตื่นเช้ามาอ่านหนังสือ ทุกเช้าตื่นมาก็จะได้ฟังข่าวสาร และธรรมะกล่อมเกลาจิตใจก่อนไปทำงานทุกวัน

อย่างไรก็ตามภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนานกว่า 2 ชั่วโมง นายบัณฑูร นริศรางกูร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ในฐานะประธานประชุม ได้ขอมติจากชาวบ้านว่าจะให้วัดดำเนินการหอกระจายข่าวเหมือนเดิมหรือไม่ ด้วยการยกมือ ผลปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้วัดลาดเป้งดำเนินการเปิดหอกระจายข่าวได้ตามปกติ ก่อนที่จะยุติการประชุมในเวลา 16.00 น.ชาวบ้านจึงแยกย้ายกันกลับ

นายฐากร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จะนำมติครั้งนี้ส่งกลับไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนต่อไป และหากมีการร้องเรียนในเรื่องเดิมกลับมาอีก จะยืนยันมติของชาวบ้านกลับไปทุกครั้ง เพราะถือว่ามติของชาวบ้านเป็นเอกฉันท์แล้ว

พระครูพิศาลสมุทรกิจ กล่าวว่า หอกระจายข่าวแห่งนี้ เริ่มจากเมื่อปี 2526 อดีตเจ้าอาวาส ได้มีดำริที่จะเผยแพร่ธรรมะ สอดแทรกกับข่าวสารบ้านเมือง ให้กับญาติโยมจึงติดตั้งเสียงตามสายไปตามชุมชนต่างๆ ใน ต.นางตะเคียน และ ต.ลาดใหญ่ ต่อมามีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงที่ระบบเสียงตามสายชำรุดบ่อยครั้ง กระทั่งปี 2535 สมัยที่อาตมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดพิจารณาแล้วเห็นตรงกันว่าให้ปรับปรุงเป็นระบบหอกระจายข่าวแทน โดยหอกระจายข่าวจะมีลำโพง 2 ชุด คือ ชุดใหญ่ จะเป็นลำโพงหลัก 12 ตัว ที่เผยแพร่นิทานธรรมมะ และข่าวสารบ้านเมือง กระจายเสียงไปทั่วทั้ง 2 ตำบล ในเวลา 5.00 – 7.00 น. และ เวลา 17.00 -18.00 น. และ ชุดเล็กลำโพง 2 ตัว จะใช้สำหรับสวมนต์ทำวัดเช้าและเย็นประจำวัน กระจายเสียงแค่ในบริเวณวัดในช่วงเวลา 04.00 – 05.00 น. ซึ่งดำเนินการเรื่องมาถึงปัจจุบันกว่า 40 ปีมาแล้ว ซึ่งอาตมาเคยสอบถามชาวบ้านแล้วไม่เคยได้รับผลกระทบ จึงคิดว่าผู้ร้องเรียนมีวัตถุประสงค์ให้วัด กับชุมชน แตกความสามัคคี ถือเป็นการทำบาป คือการโกหก สร้างความแตกแยกถือเป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมหนักที่สุด

พระครูพิศาลสมุทรกิจ กล่าวว่า วัดลาดเป้งมีระเบียบกติกาต่างๆ โดยทุกวันจะสวดมนต์ทำวัด 4 รอบ รอบแรก ช่วงเวลา 04.00 – 05.00 น., รอบ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น.,รอบ 3 เวลา 16.00 -17.00 น. และ รอบที่ 4 เวลา 20.00 – 21.00 น. จะเปิดเครื่องเสียงจากในโบสถ์ เสียงจะเบาในบริเวณวัด ซึ่งทางวัดก็ไม่เข้าใจว่าเสียงสวดมนต์ สร้างความรำคาญตรงไหน ส่วนเวลา 05.30 – 07.10 น. อาตมาจะมาเปิดเพลงพระรัตนตรัย และจะเปิดรายการเรื่องเล่าจากชาววัด ธรรมะรับอรุณ สุขภาพอนามัย และโครงการจากภาครัฐ, ต่อด้วยนิทานธรรมะ พร้อมคติข้อสอนใจ และประชาสัมพันธ์ข่าวบริการข่าวสารต่างๆ สลับกับการเปิดเพลงขลุ่ย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลังจากการประชุมประชาคมครั้งนี้ ชาวบ้านมีมติเป็นเอกฉันท์ให้วัดเปิดหอกระจายข่าวต่อไป ทางวัดก็สามารถดำเนินการต่อได้อย่างสบายใจ โดยที่ไม่ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ขัดแย้ง และแตกแยกกัน

ที่มา : มติชนออนไลน์

Leave a Reply