“กรมอนามัย” แนะพระสงฆ์ควรแยกฉันภัตตาหาร ใช้ช้อน ชาม จาน แก้วน้ำส่วนตัว ลดเสี่ยงโควิด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ถวายอาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากเป็นไปได้ ขอความร่วมมือพระสงฆ์งดฉันภัตตาหารร่วมโต๊ะ ให้เปลี่ยนเป็นฉันภัตตาหารแยกจากกัน แบบเว้นระยะห่าง พร้อมใช้ช้อน ชาม จาน และแก้วน้ำส่วนตัวไม่ปะปนกัน อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่นิยมไปทำบุญ หรือปฏิบัติธรรมที่วัด หรือสถานปฏิบัติธรรมทุกแห่ง อาจเปลี่ยนเป็นทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ทำบุญผ่าน QR Code (e-Donation) และปฏิบัติธรรมที่บ้านแทน เช่น ไหว้พระสวดมนต์ และนั่งสมาธิ

ส่วนศาสนาอื่นๆ สามารถสวด ละหมาด หรือทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ได้ที่บ้านเช่นกัน เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการกระจายเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือศาสนสถานต่างๆ ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ด้วยมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านมาตรการสำหรับผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม และเจ้าหน้าที่ และด้านมาตรการ

ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน อีกทั้งการจัดกิจกรรมภายในศาสนสถาน ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะช่วงฟังเทศนาธรรม ทำบุญถวายสังฆทาน มีการจัดอาหารแบบแยกชุด รวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่และให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี

สำหรับประชาชนที่ร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ด้วยหลัก UP–DMHTA พร้อมทั้งคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวันผ่านระบบไทยเซฟไทย หากมีอาการ หรือมีความเสี่ยงควรให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และฝ้าระวังอาการตนเองเป็นพิเศษ 5-10 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

ที่มา : www.fm91bkk.com/

Leave a Reply