ทะลุปรุโปร่ง!เมธีวิจัยอาวุโสสกว.เจาะ ถรวาทเอเชียอาคเนย์จิตรกรรมพุกาม

1,695 Views

วันที่ 5 ก.พ.2562 เพจ สกว.ได้โพสต์ข้อความว่า โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11 – ปัจจุบัน) ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการและนิทรรศการ “สนามโครงการ”: 3D Scanning กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังและสนามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม”

ศ. ดร.เสมอชัยกล่าวว่า โครงการของตนสนศึกษาภาพจิตรกรรมพุกามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสิบปี ซึ่งนับเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สำคัญ งานวิจัยนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทยด้วยการย้อนไปในอดีต ซึ่งเราต้องรับรู้ภายใต้กรอบภูมิศาสตร์อีกแบบหนึ่ง และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ไม่ใช่รัฐชาติที่เกิดใหม่

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th/tourism-and-culture-news/13246-trf-rta-project,-theravada-buddhism-in-the-cultural-context-of-southeast-asia-circa-a-d-11th-century-present?fbclid=IwAR1e2na8DNBSuTCK1Xbc2ThxiQXyMQEFOcmrVOvLQaf2EWgpkSCgsdoEHJY

Leave a Reply