“เจ้าคุณประสาร” นำนิสิต “มจร” 4,500 รูป/คน ปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวัน 24 ธันวาคม 2565 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร )ได้ออกเยี่ยมให้โอวาท ให้กำลังใจนิสิตที่กำลังปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานที่ปฎิบัติภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกนิสิตทุกรูป/คนจะต้องฝึกปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้นิสิต 3 คณะคือคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ฝึกปฎิบัติภายในมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ ฝึกปฎิบัติที่มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่วนนิสิตวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการนั้นก็ปฎิบัติตามสถาที่นี่กำหนดรวมนิสิตทั้งส่วนกลาง และที่กำลังฝึกฎิบัติพร้อมกันทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศขณะนี้กว่า 4,500 รูป/คน

นอกจากฝึกปฎิบัติประจำปีแล้ว ปีนี้ทุกๆวันเในวลาเช้า และเวลากลางคืนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั่วประเทศยังได้เจริญพระพุทธมนต์และเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย

ขณะเดียวกันวันนี้(24 ธันวาคม) เวลา 09.30น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมและอาคารหอฉัน มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 15 รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมให้กำลังใจและบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมทั้งนำพระนิสิตรับถวายภัตตาหารบิณฑบาต โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะพุทธศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 รวมเวลา 10 วัน ณ อาคารปฏิบัติธรรมและอาคารหอฉัน มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีพระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานอำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 13.30 น. เยี่ยมให้กำลังใจและบรรยายพิเศษ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ณ สถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2565 โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี เป็นประธานอำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียง

Leave a Reply