การปฏิรูปศาสนพิธีศพ พื้นที่ภาคกลางแบบพอเพียง

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมในพิธีศพนายถนอม อำนวยเจริญ (บัวไข) อายุ 89 ปี ชาวบ้านรังงามปทุมรักษ์ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในฐานะที่เป็นลุงของ ดร.สำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ที่ได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆ โดยได้ทำหน้าที่ในการถ่ายภาพ คลิปเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ให้กับญาติของลุงถนอมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และช่วยในด้านศาสนพิธีบ้าง

จากการสังเกตศาสนพิธีในการสวดพระอภิธรรมศพได้มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อื่นๆ อยู่ 2 จุดคือการสวดพระอภิธรรมจะมีการสวดเพียง 1 จบ เสร็จแล้วบุคคลที่ประสงค์เป็นเจ้าภาพในแต่ละคืนเข้าถวายปัจจัยเป็นชุดจะจำนวนกี่ชุดนั้นก็เป็นไปตามบารมีของผู้วายชนม์ ซึ่งผู้ที่ประสงค์เป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายมากกว่า 30 ชุด โดยมีทั้งเป็นเจ้าภาพรายเดียวหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งก็ใช้เวลาไม่มากประมาณ 1 ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ และก่อนที่พระจะให้พร พระที่เป็นประธานอาจจะปรารภธรรมเตือนสติเป็นภาษาไทยบ้างพอประมาณ

หลังจากนั้นก็มอบของว่างให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนการเลี้ยงอาหารนั้นจะเน้นไปที่ญาติหรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามเจ้าภาพก็จะจัดอาหารต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ส่วนหนึ่งที่บรรยากาศพิธีศพออกมาเช่นนี้ คงเนื่องมาจากมีมัคนายกหรือศาสนพิธีกรเป็นผู้ทำหน้าที่ โดยได้อธิบายถึงขั้นตอนของศาสนพิธีรวมถึงชี้แจงในจุดต่างๆ ให้กับเจ้าภาพและผู้ร่วมงานได้ทราบ เพราะศาสนพิธีกรจะย้ำอยู่เสมอว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เนื่องจากได้รับการอบรมมา

ทำให้เห็นบรรยากาศศาสนพิธีศพในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย รวดรัด และเคร่งครัดการป้องกันไวรัสโควิด 19 เป็นที่เจริญศรัทธาให้กับผู้ร่วมงาน ศาสนพิธีพื้นที่ภาคกลาง(นครสวรร์) ไม่เป็นการซ้ำเดิมเจ้าภาพและผู้ร่วมงาน แต่เป็นไปตามกำลังศรัทธาเป็นที่ตั้ง พร้อมกันนี้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวม ดังจะเห็นได้จากพวงหรีดพัดลม เมื่อเสร็จพิธีแล้วเจ้าภาพได้มอบพวงหรีดพัดลมนั้นให้กับโรงเรียนในพื้นที่และวัดรังงามปทุมรักษ์

ดังนั้น สังคมไทยที่ยังปกคลุมด้วยเชื้อไวรัสโควิด เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย เป็นหนี้ครัวเรือนสูง การบริหารจัดการให้สมดุลและพอเพียงจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เว้นแม้แต่ศาสนาพิธี

Leave a Reply