“บิ๊กตู่”ชมเชิญชวนร่วมเทศกาล”มาฆะรักษ์โลก”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีได้ฟังบรรยายสรุปการเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อร่วมสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบสุขและทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมกิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก” ซึ่งเป็นการแสดงผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเศษขยะวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดตัวอย่างที่มีการรณรงค์การนำขยะรีไซเคิลกลับมาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการขับร้องเพลงมาฆะบูชา โดยน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 แด่นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา และเชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 ในส่วนกลางจัดขึ้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ส่วนภูมิภาคจัดขึ้นที่วัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://onab.go.th หรือสอบถาม โทร 0 2551 7966

Leave a Reply