“วัดพระศรีอารย์” รวมชุมชน 8 ชาติพันธุ์ แข่งขันความอร่อย ‘กวนกระยาสารทน้ำผึ้งเดือน10’

วันที่ 14 ต.ค.66 ที่ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเลือก สมาคมผู้สูงอายุ และคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกับชาวไทย 8 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชาวไทยพื้นถิ่น ไทยจีน ไทยยวน ไทยทรงดำ ชุดไทยเขมรลาวเดิม ไทยกะเหรี่ยง ไทยมอญ ไทยลาวเวียงใน 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นมาช่วยกันกวนกระยาสารทน้ำผึ้ง ซึ่งตรงกับวันพระแรม 10 ค่ำของทุกปีทางวัดได้จัดขึ้นมาเป็นประเพณีกวนกระยาสารทเป็นประจำทุกปี มีประชาชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีสันสวยงามมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ภายในงานทางวัดได้จัดให้มีการแข่งขันกวนกระยาสารท และความบันเทิง คนกวนกระยาสารท เริ่มจากการติดเตาไฟ ลงกระทะ โห่สามล่า เป่าแคน ฉิ่ง ฉาบ มาพร้อม ร่ายรำอย่างสนุกสนาม จากชุมชน และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ

สำหรับการกวนกระยาสารทน้ำผึ้งจะมีชาวบ้านแต่ละอำเภอนำวัตถุดิบประกอบด้วยน้ำตาล กะทิ น้ำผึ้ง ถั่ว งา มาช่วยกันกวนกระยาสารทจำนวน 20 กระทะ ซึ่งวัดได้จัดเตรียมไว้ในการแข่งขันกวนกระยาสารท ผู้ชนะเลิศจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูความอร่อยกลับไปเป็นรางวัล ผู้ชนะเลิศจะได้รับคัดเลือกให้นำกระยาสารทไปวางจำหน่ายเป็นสินค้าของดีของอำเภอโพธาราม จำหน่ายที่วัดพระศรีอารย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.โพธาราม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของ จ.ราชบุรีให้เป็นที่รู้จัก

นอกจากนี้การแสดงโชว์ว่าวไทยโบราณ ซึ่งจะมีว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า และว่าวอีกหลายชนิด จากชมรมกลุ่มรักษ์ว่าวภาคกลาง นำว่าวมาจัดแสดง เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ว่าวไทยโบราณให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีการสอนการประดิษฐ์ทำว่าวปักเป้าโบราณ และการจำหน่ายว่าวต่าง ๆ ราคาถูก

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ กล่าวว่า งานสารทเดือน 10 จะมีทั่วประเทศโดยที่วัดจะมีน้ำผึ้งเยอะ จากที่มีชาวบ้านนำมาถวายให้วัด จึงนำมากวนกระยาสารทในงานเดือน 10 ให้ยังคงอยู่ การจัดงานวันนี้มีชาวบ้านมาร่วมกัน10 อำเภอ 8 ชาติพันธุ์มาช่วยกัน ซึ่งวัดได้จัดงานเป็นประเพณีมานานกว่า 10 ปีแล้ว หลังกวนกระยาสารทเสร็จแล้วจะนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่มาช่วยงานบุญ อีกส่วนหนึ่งจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีของอำเภอโพธาราม ให้ชุมชนมีรายได้ ส่งเสริมอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วย

ที่มา : แนวหน้า

Leave a Reply