พระสงฆ์และผู้แสวงบุญกลับจากอินเดีย แยกคัดกรองที่ปากน้ำและรร.รัตนโกสินทร์

วันที่ 24 เม.ย.2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ระหว่าง 24 – 25 เม.ย.2563 พระสงฆ์จำนวน 226 รูป รวมทั้งแม่ชี ผู้แสวงบุญ และผู้ตกค้างในประเทศอินเดีย จำนวน 116 คน ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียจะเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Air Asia (เช่าเหมาลำ) จำนวน 2 เที่ยวบิน ในเส้นทางคยา – กรุงเทพฯ ( ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง )

ทั้งหมดจะเดินทางถึงประเทศไทยเที่ยวบินแรกในวันที่ 24 เม.ย.2563 เวลา 15.10 และเที่ยวบินถัดไปในวันที่ 25 เม.ย.2563 เวลา 15.10 โดยพระสงฆ์ทุกรูป รวมทั้งผู้แสวงบุญทั้งหมด จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและเข้าสู่มาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐในสถานที่ที่กำหนด โดยดำเนินการแยกพระสงฆ์ทุกรูป เข้าพักในพื้นที่ H2do Residence จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในการกำกับของพระสังฆาธิการในพื้นที่ สำหรับผู้แสวงบุญทั้งหมดแยกเข้าพัก ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม. ภายใต้การดูแลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply