พร้อมขึ้นเครื่องกลับไทยแล้ว! ผู้แสวงบุญอินเดียชุดแรก 171 รูป/คน

วันที่ 24 เม.ย.2563 พระครูอินเดีย ได้รายงานผ่านเฟซบุ๊กหลวงพี่กอล์ฟ ชาติวโร ความว่า #รอยยิ้มของคนไทยในอินเดียชุดแรกที่ได้กลับบ้านในวันนี้ #พร้อมความปลอดภัย!!

คนไทย ทั้งพระสงฆ์ แม่ชี และ ฆราวาส ชุดแรก จำนวน 171 รูป/คน จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยวันนี้ (24 เมษายน 63) โดยสายการบินเช่าเหมาลำ แอร์เอเชีย FD 9123 จากสนามบินเมืองพุทธคยา สู่สนามบินดอนเมือง ในเวลา 15.10 น

โดยชุดแรก คือ #ผู้ที่พำนักอยู่ในเมืองพุทธคยาและพื้นที่โดยรอบ เช่น วัดไทยพุทธคยา วัดป่าพุทธคยา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดไทยนาลันทา วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยพุทธสาวิกา วัดปากน้ำอินเดีย ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูริปาโล วัดอโศการาม ฯลฯ ตลอดจน ผู้ที่พักตาม Guest House และบ้านเช่าต่างๆ ในพุทธคยาและพื้นที่โดยรอบ

#โดยทั้งหมดที่เดินทางในวันนี้ #ได้ผ่านมาตรการกักตัวอยู่ภายในพื้นที่จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 63 เป็นต้นมา (จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม) ซึ่งในการกักตัวนี้ ทางภาครัฐของอินเดีย จะส่งทีมแพทย์เดินทางมาตรวจวัดอุณหภูมิและสัมภาษณ์อาการอยู่ตลอดระยะเวลา บางแห่ง 3 วันครั้ง บางแห่ง 5 วันครั้ง และไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ของตนเองโดยเด็ดขาด

และถ้าต้องสงสัยว่ามีอาการจะนำตัวแยกออกไปกักตัวไว้ที่ วัดทิเบตนิกายนิงม่าร์ พุทธคยา ซึ่งเป็นวัดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง และมีสถานที่กักตัว ในทันที โดยมีพระสงฆ์และฆราวาสชาวไทย จำนวน 6 รูป/คน ถูกนำไปกักไว้ เนื่องจากเข้าประเทศอินเดียมาหลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 63 แต่เมื่อผ่านพ้น 14 วัน ก็ได้รับการปล่อยให้กลับสู่สถานที่พัก

ดังนั้น จึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่า #คนไทยที่เดินทางกลับบ้านในวันนี้ #มีความปลอดภัยสูงจากโรคโควิด 19 #และคงไม่นำเชื้อกลับไปเป็นของฝากให้คนไทยเป็นแน่!!

อีกทั้งในพุทธคยาขณะนี้ แม้จะมีการออกตรวจโรคอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และมีมาตรการ Lock Down แต่ก็ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ก่อน Lock Down คือ วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงวันนี้ ซึ่ง เมืองพุทธคยา อยู่ในรัฐพิหาร โดยรัฐพิหารขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 148 คน รักษาหายแล้ว 46 คน จากประชากรภายในรัฐทั้งหมด 123 ล้านคน (เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วยังจัดว่าน้อยมาก)

นอกจากหลักประกันความปลอดภัยจากโควิด 19 ในเบื้องต้นแล้ว ทุกคนที่เดินทางกลับในวันนี้ ยังมีการตรวจเช็ครอบสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่อง จากทีมแพทย์เพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly อีกทั้งขณะนี้ หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ก็ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของคนไทย ไว้ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ให้สำหรับทุกคนที่เดินทางกลับในวันนี้เรียบร้อยแล้วด้วย

#จึงขอให้ทุกท่านมีความสบายใจ #ว่าผู้เดินทางคือพระสงฆ์ #คือพี่น้องคนไทย #จะได้กลับบ้านที่เขารักและคิดถึงอย่างปลอดภัย และ #พี่น้องคนไทยในประเทศก็จะได้อุ่นใจว่าเขาเหล่านี้จะไม่นำเชื้อโรคร้ายไปแพร่กระจายสู่คนไทย

Leave a Reply